Видове материали за хидроизолация на плоски покриви

Плоските покривни конструкции обикновено са доста често срещани при старото българско строителство от времето на социализма. Плоски покриви откриваме, както при кооперациите, така и при панелните жилищни блокове, така и при редица обществени сгради и институции, например училища, детски градини, болници и поликлиники, библиотеки и много други.

При равни други условия, хидроизолацията на плоските покриви има огромно значение за предотвратяване на течове и влага. Това се дължи основно на неоспоримия факт, че при плоски сградни покривни конструкции на дъждовната и снежна вода се дава по-малка възможност да се оттече. Забавянето на този процес в един или друг момент неимоверно довежда до опити на водата да проникне във вътрешността на сградата през всички възможни пукнатини и пролуки.

При панелните сгради от този тип естеството на строителните материали допълнително влошава ситуацията, защото в не малко случаи проникването на вода може да доведе до корозия в дадена част на металната конструкция, а това при всички положения не е добре.

Какви материали за хидроизолация на плоски покриви не могат да се ползват?

Обикновено плоските покриви се отличават с това, че при тях няма как да се използва покритие с класически или пък с битумни керемиди. Причината е, че при керемидите се изисква да има определен наклон, който да позволява на дъждовната вода или тази от топенето на снеговете да се оттича бързо и безпрепятствено. При плоските покриви обаче този наклон не съществува и това респективно автоматично отписа тези две възможности като опции.

Какви материали за хидроизолация се използва най-често у нас?

При хидроизолация на плоски покриви най-често се използват материали, които се прилепват към покрива с помощта на нагряване. Те обикновено са на битумна основа и осигуряват дълготрайна защита на покрива на съответната сграда, като в редица случаи може да се очаква защита поне 2 десетилетия.

Изискването е да се поставят върху суха повърхност, а след това е добре известно време да не пада дъжд, ето защо повечето от тези фирми работят основно през сухите и горещи летни месеци. Освен прилепващи битумни материали, които се поставят като развиваща се ролка, важна роля играят и модифицираните хидроизолационните замазки в течно състояние, които са продукт от най-ново поколение.

Те най-често се нанасят под формата на кремообразна паста. При тях обикновено трябва да се изчака до пълното изсъхване преди да се прибегне към правене на повторно нанасяне, като така се осигурява оптимална защита. Характерна особеност тук е, че се използват за допълнителна защита и различни непромокаеми материали, които се поставят с цел да се гарантира пълна изолираност от външните атмосферни условия.