Ремонт на улуци като част от отводнителната система

Отводнителната система на покрива трябва да представлява една много добре функционираща система от улуци и водостоци. Тя е единственият вариант на атмосферната вода да се отведе от покривната конструкция, без да нанася вреди върху нея. Поради тази причина поддържането в изрядно състояние е от голямо значение, а при проблем е наложителна бързата подмяна на улуците.

Имат ли нужда улуците от ремонт или подмяна

Най-честият белег е наличието на ронеща се или подпухнала мазилка по фасадата на сградата. Събралата се вода не се оттича правилно и си намира друг път по стените на сградата, като ги напоява с влага и започва да ги разрушава малко по-малко.

Какви са причините за проблем с отводнителната система на покрива?

Няколко са източниците на проблема, като най-често се свързват със запушване на улуците. В тях най-често попаднат:

  • Остатъци от строителни материали;
  • Мазилка;
  • Счупени керемиди;
  • Прах;
  • Листа и клони.

Тези замърсявания се натрупват и пречат на водата да премине и да се оттече.

Тя застоява в конкретния участък и се образува гъста утайка от гниещи листа и клонки примесени с кал. Тази утайка стимулира многократно корозията на улиците и по тях се образуват дупки, през които се оттича водата. Друг вариант за проблем е отново насъбралата се вода, която при ниски температури замръзва и оказва голям натиск върху улука или водостока и буквално ги сцепва, което директно налага подмяна им.

Не са рядкост и случаите, при които се наблюдава неправилен монтаж на елементите от отводнителната система на покрива. Има правила, които трябва да се спазват стриктно, за да се осигури безпроблемното й функциониране.

Тези тънкости са извести на професионалистите и за това не ви препоръчваме да се опитвате да извършвате подмяна на улуци сами. Трябва да се спази определен наклон при монтажа им. При грешка се случва водата дори да прелива на места и отново да се стича по фасадата на сградата и да разрушава мазилката й.

Трябва да подходите отговорно към тази на пръв поглед лесна и проста дейност. Ние от ВалФорс ЕООД можем да ви гарантираме качествена подмяна на улуци, като тази услуга я предоставяме за цялостен ремонт на отводнителната система или само за увредените участъци от нея.