Басейни - специфика на тяхната изолация

Басейните са съоръжения, които се използват за спорт, развлечение или релакс. До неотдавна бяха запазена марка на хотели и спортни зали, но с течение на времето все повече хора се радват на басейни у дома си. За да бъдат максимално функционални и издръжливи подобни съоръжения се налага хидроизолацията на басейн да бъде извършена качествено и ефективно.

Видове басейни

Според начина, по който е изградено съоръжението можем да говорим за 3 основни типа:

  1. Басейн, изграден на терен;
  2. Басейн със стоманобетонна носеща конструкция;
  3. Басейн, изграден върху покрив.

Изолация на басейни според вида им

Всеки вид басейн си има и своя специфика, която трябва да се следва при хидроизолацията му. Съоръженията изградени на терен се нуждаят от двойна изолация. Външната поема ролята на бариера между бетона и подпочвените води. Вътрешната цели да се избегне изтичане на водата от басейна в почвата около него.

Басейните, изградени с конструкция нямат нужда от външна хидроизолация. При тях се полага единствено вътрешна. При поява на теч от външната страна, той може много лесно да бъде локализиран и да се вземат мерки за отстраняването му.

Последния вид басейни, изграден на покрив се предпазва също с вътрешна изолация. Влагозащитата при него трябва да бъде изключително качествена най-вече на дъното, за да се предотвратят сериозни поражения и течове от покрива.

Особеното при този вид басейни е погрешното схващане, че е необходимо плочата непосредствено под него да е с голяма дебелина. Тежестта, която оказва на конструкцията е огромна особено като се прибави и тази на водата. Тази често срещана грешка може да се предотврати с използването на подходящи подсилващи въглеродни нишки.

Какви са възможните проблеми на басейн без хидроизолация?

Съоръжение без изолация, независимо от кой тип, е непрекъснато изложен на влага. Водата попива в бетона, разрушава го, компрометира здравината му и скъсява експлоатационния му период. Вижте от къде тръгват най-честите проблеми:

1. Слаби места

Най-критични са точките около осветителните тела в басейна и изпускателните отвори. След тях са ъглите между стените и дъното. Колкото и да е качествен бетона, без изолация водата в басейна се просмуква в микропукнатините му.

2. Препарати

За да се почисти басейна се използва много агресивни препарати, които оказват разрушително влияние на фугите между плочките. Те се изронват с времето и спират да бъдат преграда за водата, която достига до бетона.

3. Лепилните смеси поддават

Налягането, което оказва водата на дъното и стените е огромно. Когато басейнът се изпразни се появява обратно по-посока въздействие на тежестта на околните земни маси. Това непрекъснато натоварване разрушава лепилните смеси и поради тази причина е много погрешно да се смята, че те могат да изпълняват каквато и да е била роля на хидроизолация.