3 предимства на битумната хидроизолация

Полимер модифицираните мембрани навлизат все по-широко в строителството на сгради – жилищни и обществени, а също и в изграждането на различни съоръжения, като пътища, мостове, виадукти, язовири и басейни. Това не е случайно, тъй като битумната хидроизолация има своите неоспорими предимства. Тук ще се спрем на трите най-важни предимства на битумната влагозащита.

1. Битумната хидроизолация може да бъде положена във всяка част на една сграда

От основите до вертикалните и хоризонтални части, както и върху тераси, мазета, подземни гаражи, та чак до покрива – бил той скатен или плосък, където и да бъде положена, битумната мембрана ще осигури максимална защита срещу влагата и ще предпази съоръжението от корозия, деформации и разрушаване.

 

2. Мембраните от полимер модифициран битум имат много висока топлоустойчивост

Те остават напълно непроменени при температури от 130-150°С, което прави полагането на хидроизолацията в най-горещите месеци от годината напълно възможно, без това да се отрази на качеството и ефективността на влагозащитата.

Освен това битумните мембрани няма да се деформират и разтекат при полагане върху силно скосени покриви или върху вертикална основа, което ще гарантира дълготрайната влагозащита на съоръженията във времето.

 

3. Битумът е изключително здрав и устойчив на всякакви неблагоприятни въздействия материал

Той не се влияе от високи и минусови температури, от вредните UV лъчи, от силен вятър, дъжд и градушки. Положен правилно, той ще остане непокътнат в продължение на минимум 50 години, като осигури качествена и пълноценна защита на всяка сграда и съоръжение, с което ще удължи значително техния експлоатационен живот.

 

Ползи от употребата на битумна влагозащита

Битумната хидроизолация е напълно безвредна за човешкото здраве и може да бъде рециклирана, след като изпълни своето предназначение. Методите на полагане на битумните мембрани варират, според основата, върху която се поставят, като най-често полагането става чрез газопламъчно залепяне, което допринася изключително много за здравината и надеждността на изолацията.

Изолирането на сгради и съоръжения с битумни мембрани и става бързо и лесно, а това позволява да се пести време и в кратки срокове да се осигури влагозащитата на големи участъци от сгради и съоръжения с обществено значение. Единственото, което може да забави процеса по влагоизолиране е предварителната подготовка, която е и решаваща за качеството на изолацията и изисква специално внимание.